Jeg tilbyder både supervision og undervisning til fagprofessionelle, der arbejder med behandling af forskellig art. Jeg er optaget af, at min undervisning og supervision er engagerende og gør en forskel i den konkrete praksis, den retter sig mod.

Jeg er certificeret FIT-trainer og tilbyder undervisning, supervision og sparring til enkeltbehandlere, grupper og organisationer, der benytter FIT eller ønsker at implementere det i deres behandlingspraksis. Du kan læse mere om FIT og mine ydelser her.

Jeg tilbyder tillige supervision rettet mod behandlere, både enkeltpersoner og grupper. Jeg er autoriseret og specialist i psykoterapi, så du kan som psykolog benytte supervisionen til din videreuddannelse. Min referenceramme er primært orienteret mod de fælles faktorer, alle terapeutiske retninger har til fælles, og som er helt afgørende for at skabe engagement og effekt for klienten. Jeg er desuden uddannet i systemisk-narrativ metode og henter derudover inspiration i en del andre metodiske ideer, for eksempel Emotionsfokuseret terapi, eksistentielle ideer mm. Læs mere om min tilgang til supervision her.

Ud over at tilbyde mig selv som underviser og supervisor, driver jeg sammen med min kollega Jacob Mosgaard en kursusvirksomhed, hvor vi udbyder kurser og uddannelser med forskellige inspirerende undervisere. Arrangementerne er for psykologer, behandlere og andre fagprofessionelle, der på forskellige måder arbejder med samtale og forandring.

Læs mere om vores specialistkurser for psykologer, vores FIT-kurser og vores ekstraordinære kurser – og tilmeld dig på hjemmesiden vinthermosgaard.dk.