Gennem livet vil alle mennesker opleve perioder, hvor der er vanskeligheder og udfordringer. Undertiden kan disse opleves så svære eller måske uoverskuelige, at det kan være relevant at søge hjælp. I de tilfælde kan en psykolog være en mulighed for at komme ud af en fastlåst situation. Hos en psykolog kan man gennem samtale og fælles udforskning komme til nye forståelser og dermed nye veje i sit liv.

Jeg tilbyder i min praksis både individuelle samtaler samt parforløb. Du kan se mere om individuel terapi her og parterapi her.

Samtalerne hos mig vil altid være en dialog og fælles samarbejde, hvor vi udforsker problemer, sammenhænge, mønstre og veje videre. Jeg er grundlæggende optaget af, at du/I oplever det trygt og meningsfuldt at deltage i de enkelte samtaler, samtidig med at vi sammen holder øje med, om samarbejdet er nyttigt og skaber den ønskede forandring. Som et middel til at sikre den kvalitet, benytter jeg to meget korte skemaer i hver samtale, der understøtter en dialog om vores forløb. Et skema i starten, som hjælper os til at have øje på din/jeres trivsel. Et andet skema i slutningen af samtalen, som har til formål at få tilbagemelding fra dig/jer på vores samarbejde. De to skemaer hjælper os til at sikre et godt og nyttigt forløb.

Jeg arbejder ud fra anerkendte terapeutiske metoder. Jeg er primært uddannet i systemisk-narrativ metode samt emotionsfokuseret terapi, og supplerer med andre tilgange, fx personcentreret og kognitiv terapi samt eksistentiel filosofi.