Jeg tilbyder individuel og gruppe supervision til psykologer, fx under autorisation og andre behandlere, der arbejder med forskellige typer af forandringsarbejde. Supervisionen kan foregå på din arbejdsplads eller hos mig på Frederiksberg eller i Gentofte.

Jeg superviserer primært ud fra en dialogisk/systemisk-narrativ referenceramme, og er særligt optaget af at styrke dine kompetencer i forhold til de fælles faktorer, der er gældende for alle metodiske tilgange. Herunder fx allianceskabelse, validering, målbestemmelse, reparation af alliancebrud mm.

I supervisionsforløb vil jeg være optaget af, at du trygt kan tage sager og temaer op for at komme videre i det enkelte tilfælde. Der vil også altid være et fokus på, hvordan supervisionen kan styrke din tillid til dig selv og dine kompetencer som behandler. De to fokusniveauer vil tjene supervisionens basale hensigt, nemlig at øge effekten af behandlingen til fordel for klienterne.

For at sikre supervisionens centrale hensigt vil vi benytte forskellige greb i supervisionen. Fx drøfte og udfolde sager og temaer, sammen se på videooptagelser af din praksis, lave øvelser og rollespil samt løbende følge op på dine målsætninger og udvikling som behandler.

Du er velkommen til at kontakte mig for yderligere information.