Mit navn er Bruno Vinther. Jeg er 51 år, uddannet psykolog fra Københavns Universitet. Jeg er autoriseret af Socialministeriet og godkendt specialist i psykoterapi. Jeg har siden min uddannelse arbejdet indenfor en række behandlingssteder, herunder i en patientforening med personer og pårørende til alvorligt syge, i hospitalsvæsenet med personer ramt af kroniske hovedpinesygdomme, i psykiatrien med personer ramt af spiseforstyrrelse samt i et familiecenter med familier med en variation af udfordringer, herunder også med speciale i parproblematikker.

Sideløbende med mine ansættelser har jeg haft privat praksis, hvor jeg har erfaring med en bred vifte af problemstillinger, fx problemer i parforhold, stress, angst, depression, kriser af forskellig art mm. Jeg har ligeledes superviseret og undervist i Feedback Informed Treatment samt superviseret psykologer og behandlere. Siden 2018 har jeg været fuldtids privatpraktiserende i egen klinik.

Jeg er efteruddannet som terapeut i anerkendte terapeutiske metoder og deltager løbende i sparring, uddannelser og supervision for at sikre kvalitet i mit arbejde.

Jeg tilbyder både terapeutiske samtaleforløb samt supervision og undervisning til professionelle behandlere og behandlingsinstitutioner.

Samtaleterapi

Jeg tilbyder terapeutiske samtaler med enkeltpersoner (voksne og unge) og par.

Jeg lægger stor vægt på, at du oplever kontakten med mig som både venlig, effektiv og professionel. Derfor foretager jeg løbende effektmåling på mit arbejde og får løbende tilbagemeldinger fra mine klienter samt faglig supervision på mit arbejde. Hvis du er interesseret i at læse mere om samtaleterapi hos mig, kan du læse mere her.

Undervisning og Supervision

Som en del af min praksis underviser og superviserer jeg i Feedback Informed Treatment (FIT) og måder at skabe engagerende samtaleforløb. FIT er en evidensgodkendt “metametode”, der har til formål at sikre bedst muligt effekt og kvalitet af en given behandling. Du kan læse meget mere om FIT og mine ydelser under siden FIT.

Jeg tilbyder ligeledes supervision til psykologer og behandlere angående deres behandlingspraksis. Jeg er i min supervisionspraksis særligt optaget af, at supervisionen opleves engagerende og tryg. Jeg er ligeledes optaget af, at supervisionen bidrager til styrkede kompetencer, der har betydning for øget effekt af supervisandens behandlingspraksis. Du kan læse mere specifikt om min supervisionspraksis under siden Supervision/undervisning.